Årets Generalforsamling er afholdt. Referat, regnskab og Formanden beretning kan findes under Generalforsamling.