Scan-kap 99 klubben

facebook

Scan-kap 99 klubben

 

Klubbens formål

Klubben skal som specialklub under Dansk Sejlunion virke som klasseorganisation for Scan-kap 99 sejlere og som sådan arbejde for: 
· at styrke sammenholdet mellem Scan-kap 99 sejlerne. 
· at varetage Scan-kap 99 sejlernes interesser 
· at fremme klassens udbredelse 
· at sikre, at Scan-kap 99 bådene forbliver ensartede ved kontrol af klassereglerne. 
· løbende at udsende informationer til medlemmerne. 
· at tildele sejlnumre og føre fartøjsregister over samtlige Scan-kap 99 både, og udsende dette til medlemmerne. 
· at fremme interessen for både bane- og distancesejlads samt bevare bådens egenskaber som turbåd. 
· at sikre, at der afholdes et årligt Danmarksmesterskab.

Top 5 nyeste nyheder:sponsorer:

Riggerne

NorthSails
PalbyMarine

PlexiFix

TempoBådudstyr

ElvstrømSailsWide

JohnMast