Der indkaldes herved til generalforsamling i Scan-kap 99 klubben søndag d. 26. november 2017, kl. 13-16

Sted: Korsør Sejlklubs klubhus, Sylowsvej 10, 4220 Korsør.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Årsregnskab 2016/17
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af formand
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.
  8. Eventuelt.

Evt. indkommende forslag til behandling på generalforsamlingen skal jf. vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og offentliggøres på hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag kan sendes til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Der vil være indkøbt pizza, øl og vand til arrangementet. Af hensyn til bestilling af pizzaer, venligst send en mail eller en SMS om at du deltager. Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller telefon 40856423.

Korsør Sejlklub

Indkomne forslag:

Ændringsforslaget drejer sig om paragraf 8 i klassereglerne og har at gøre med antallet af besætningsmedlemmer til et DM.

Nuværende tekst :

§ 8. Diverse bestemmelser 

Bemanding til DS-DM er 4 personer. Ved andre klasseløb er bemandingen fri, hvis ikke andet er foreskrevet i sejladsbestemmelserne.  Samtlige sejladser gennemføres med de samme 4 personer. Eventuelle reserver kan indsættes ifølge DS's bestemmelser.  Trapez'er, hængestropper, håndtag og lignende til afbalancering af båden er ikke tilladt. Hvor båden er forsynet med søgelænder, gælder ISAF's kapsejladsregler om dette. Enhver form for tung udrustning (akkumulator eller lignende) skal omhyggeligt være fastgjort eller surret således, at det ikke kan rive sig løs uanset bådens krængningsvinkel. Båden må ikke være forsynet med udstyr, der har karakter af flytbar ballast. 

Det søges ændret til:

§ 8. Diverse bestemmelser 

Bemanding til DS-DM er 3 eller 4 personer. Ved andre klasseløb er bemandingen fri, hvis ikke andet er foreskrevet i sejladsbestemmelserne.  Samtlige sejladser gennemføres med de samme 3 eller 4 personer. Eventuelle reserver kan indsættes ifølge DS's bestemmelser.  Trapez'er, hængestropper, håndtag og lignende til afbalancering af båden er ikke tilladt. Hvor båden er forsynet med søgelænder, gælder ISAF's kapsejladsregler om dette. Enhver form for tung udrustning (akkumulator eller lignende) skal omhyggeligt være fastgjort eller surret således, at det ikke kan rive sig løs uanset bådens krængningsvinkel. Båden må ikke være forsynet med udstyr, der har karakter af flytbar ballast. 

Motivation til forslaget. - Flere både/skippere har svært ved at skaffe gaster, og antallet af DM deltagere måtte gerne være større. Ved at åbne op for kun 3 besætningsmedlemmer til DM,  er en del af gasteproblematikken af vejen, og vil forhåbentlig bane vejen for flere tilmeldinger.  Kun i ganske let vind vurderes det at give en marginal fordel ift vægtbesparelse og fart at være 3 personer om bord. Forslaget tænkes ikke at give den helt store effekt, men hvis det kan give 1-2 både mere på startlinien, vil det for klassen generelt være en fordel. Der tænkes ikke vægtgrænser med i forslaget.