På generalforsamlingen blev det besluttet at den officielle Fyn Rundt for Scan-kap i 2017 går fra Kerteminde, da det på papiret vil give de fleste færrest transport sømil.

Kerteminde har lovet os følgende:

Hej Scankap sejlere

Vi har hermed fornøjelse at invitere jer til Classic Fyn Rundt 2017, det er 9/11 juni. Vi vil ligesom sidste år udlodde en gratis deltagelse 2018, ved min. 5 tilmeldte, derudover vil vi, hvis der er over 10 deltager, udlodde en extra præmie. Disse vil blive uddelt ved skippermødet. Hvis der er deltagere nok, bliver der lavet en særlig start for Molich X meter, Ylva & Scankap 99, hvis der er interesse fra jeres side.

Vi hører gerne fra jer Mvh CFR Teamet

Tilmeldingen er åben. Læs mere og tilmeld dig på : http://fynrundt.dk/