JesperFalk MobileGeneralforsamlingen blev i år afholdt i Korsør Sejlklub for at tiltrække de mange Scan-kap medlemmer som er på Sjælland. Dette lykkedes desværre ikke til fulde. Dog skal nævnes at John og Bente Hansen der har købt Madison og har meldt sig en i den voksende skare af Scan-kapppere i Vordingborg deltog.

På generalfosamlingen sagde vi farvel til Jesper Falk, som efter mange års arbejde i bestyrelsen havde valgt at trække sig tilbage. Som tak for hans mange år modtog han en kurv med lidt lækkerier.

En stor tak skal lyde til Korsør Sejlklub som velvilligt lånte os deres klubhus.

Referat, formandens beretning og regnskabet fra generalforsamlingen kan læses her.