Scan-kap 99 Scan-kap 99 Scan-kap 99 Scan-kap 99

Der indkaldes herved til generalforsamling i Scan-kap 99 klubben fredag d. 11. november 2016, kl. 18.00 i 

Korsør Sejlklubs klubhus, Sylowsvej 10, 4220 Korsør.

Der vil være det sædvanlige lette traktement. Af hensyn til traktementet vil vi gerne have tilmeldinger med antal personer til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest den 9. november.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Årsregnskab 2015/16
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af formand, Benny Bruhn modtager genvalg.
 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.
  På valg er Jesper Falk der ikke stiller til genvalg og Erik Stangerup der modtager genvalg.
  Valg af revisor, nuværende revisorer er Jesper Tang Kristensen der modtager genvalg.
 8. Evt, Herunder orientering om DM 2017 hvor der arbejdes på at afholde det i Nyborg med Ylva og BB 10 meter klubberne.

Evt. indkommende forslag til behandling på generalforsamlingen skal jf. vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og offentliggøres på hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag kan sendes til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.