Scan-kap 99 Scan-kap 99 Scan-kap 99 Scan-kap 99

Der indkaldes herved til generalforsamling i Scan-kap 99 klubben fredag den 13. november kl. 18.00 i 

Kerteminde Sejlklubs klubhus, Marinavejen 6, Kerteminde.

Der vil være det sædvanlige lette traktement. Af hensyn til traktementet vil vi gerne have tilmeldinger med antal personer til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest den 10. november.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Årsregnskab 2014/15
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Indkomne forslag. (Læs de indkomne forslag her)
 6. Valg af formand, Niels Westergaard-Nielsen modtager genvalg.
 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.
  På valg er Karsten Svenningsen og Dean Olsen begge modtager genvalg.
  Valg af revisore nuværende revisorer er Freddy Nielsen og Steen Lembo ingen af disse modtager genvalg.
 8. Evt, Herunder orientering om DM 2016 i Juelsminde der afholdes sammen med Ylva og BB 10 meter klubberne.

Evt. indkommende forslag til behandling på generalforsamlingen skal jf. vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og offentliggøres på hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag kan sendes til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 KertemindeSejlklubMap