Der indkaldes herved til generalforsamling i Scan-kap 99 klubben fredag den 14. november kl 18.00 i

Kerteminde Sejlklubs klubhus, Marinavejen 6, Kerteminde.

 

Der vil være det sædvanlige lette traktement. Af hensyn til traktementet vil vi gerne have tilmeldinger med antal personer til undertegnede, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest den 6.nov.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Årsregnskab. (Regnskab for 2013/2014)
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Indkomne forslag.
 6. Love- og klassebestemmelser. 
 7. Valg af formand.
 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.
  Freddy Nielsen (Kasserer) er på valg og modtager ikke genvalg, Jesper Falk er på valg og modtager genvalg.
  Valg af 1 revisor, samt revisorsuppleant.
 9. Evt,
  Herunder fastlæggelse af DM. Der er modtaget tilbud fra Kerteminde og Vordingborg om at afholde DM i 2015.

 KertemindeSejlklubMap

På bestyrelsens vegne

Niels Westergård-Nielsen