Ved efterårets generalforsamling blev en ændring af materiale valg for fokken vedtaget. Denne ændring af klassereglerne har været til godkendelse i Dansk Sejlunion og er nu blevet godkendt. Dette betyder at vi nu har mulighed for at investerer i forsejl der gerne skulle kunne holde faconen i flere år.

Ud over vores ændring er Dansk Sejlunion, efter en grundig gennemlæsning af klassereglerne, kommet med en række anbefalinger til steder hvor vi kan skrive reglerne enklere. Det er specielt omkring sejlene hvor vi har unødvendige gentagelser af mål, bestyrelsen vi nu kigge på hvordan dette kan forenkles og fremlægge en revideret udgave på næste generalforsamling. Herudover blev en fejlagtig henvisning i $4 vedr. Identifikation på sejl fundet, så vi nu henviser til det korrekte tillæg G i RRS og ikke Tillæg H der omhandler"Vejning af Beklædning og Udstyr".


Image00038