Image00057

Da vores gamle redaktør Carl Aage har valgt at trække sig tilbage efter lang og tro tjeneste står klubben og mangler en person der kan overtage dette hverv.

Jobbet består i at samle stof og opsætte 2-4 blade om året. Distributionen blev på generalforsamlingen lagt op til at der kan fortsættes med en elektronisk form af bladet, så dette fremover kan rundsendes pr. mail.

Kontakt Bestyresen hvis du gerne vil bidrage med dette til klubbens virke. Jobbet aflønnes jf. gældende overenskomster med ros og anerkendelse fra klubbens medlemmer.

 

Pva. Bestyrelsen / Karsten Svenningsen.