Benmærk : Afholdelsesstedet er flyttet til Kerteminde Sejlklub


Der indkaldes herved til generalforsamling i Scan-kap 99 klubben fredag den 8.

november kl 18.00 i Kerteminde Sejlklubs ny klubhus, Marinavejen 6, Kerteminde.

Der vil være det sædvanlige lette traktement. Af hensyn til traktementet vil vi gerne have tilmeldinger med antal personer til undertegnede,

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest den 6.nov.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Årsregnskab.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Indkomne forslag.
 6. Love- og klassebestemmelser. Der er et forslag om at tillade nye dugtyper. 
 7. Valg af formand.
 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.
  Dean Olsen og Per Trankær er på valg til bestyrelsen. Begge er villige til genvalg.
 9. Valg af 1 revisor, samt revisorsuppleant.
 10. Evt,
  Herunder fastlæggelse af DM. Der er modtaget tilbud fra Middelfart og Dragør om at afholde DM i 2014 samt fra Vordingborg for 2015.

 KertemindeSejlklubMap

På bestyrelsens vegne

Niels Westergård-Nielsen